เต็นท์สนาม

เต็นท์

    เต็นท์สำเร็จรูป ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ ที่สามารถกันน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้เต็นท์สำเร็จรูปมีความเหนียว
สามารถยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแสงแดด และใช้ได้นาน โครงเต็นท์สำเร็จรูปทำด้วยเหล็ก และเพิ่มความแข็งแรงให้เต็นท์
สำเร็จรูปด้วยตัวประกบข้อต่อป้องกันโครงหัก อีกทั้งเต็นท์สำเร็จรูปยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำเพื่อการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพมากได้มากขึ้น

    ประโยชน์จากเต็นท์สำเร็จรูป ใช้ได้ทั้งในที่ร่มหรือลานกลางแจ้ง สามารถนำเต็นท์สำเร็จรูปมาใช้ในพื้นที่จัด
แสดงสินค้า ลานกิจกรรม รวมไปถึงการนำเต็นท์สำเร็จรูปไปกางแบ่งเป็นล็อกเพื่อทำเป็นซุ้มขายของ หรือสามารถใช้
เต็นท์สำเร็จรูปกางเป็นที่จอดรถนอกอาคาร ซึ่งหากต้องการกันแดดและกันฝนด้านข้าง เราก็มีอุปกรณ์เสริมสำหรับ
เต็นท์สำเร็จรูปไว้จำหน่ายเช่นกัน นั่นคือผ้าบังข้างเต็นท์