Side Pole Umbrella

ร่มเสาข้าง
     ร่มเสาข้าง ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ ที่สามารถกันน้ำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ร่มเสาข้างมี
ความเหนียวจึงยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแสงแดด โครงมีความแข็งแรงด้วยอะลูมิเนียมและเหล็ก สีของร่มเสาข้างเป็นสีพื้น
ล้วนดูแล้วสบายตา และด้วยความที่ร่มเสาข้างไม่มีเสามากั้นตรงกลางร่ม ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้ร่มเสาข้างเยอะ
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากหลากหลาย

    ในส่วนของการใช้งาน ร่มเสาข้างเหมาะสำหรับร้านอาหารกลางแจ้ง สวน สนามหญ้า ริมสระน้ำ หรือแม้
กระทั่งการนำร่มเสาข้างไปใช้ในประโยชน์อื่น เช่น การใช้ร่มเสาข้างสร้างร่มเงาสำหรับจอดรถยนต์ ใช้สำหรับร้านขาย
ของถนนคนเดิน ฯ ซึ่งร่มเสาข้างมีรุ่นที่สามารถปรับทิศทางได้ถึง 360 องศา เพียงแค่เหยียบที่ปรับ และใช้มือจับเสา
เพื่อปรับองศา ด้วยวิธีการที่ง่ายนี้จึงไม่จำเป็นต้องยกร่มเสาข้างให้หนักเลย