Graden Umbrella

ร่มสนาม

    ร่มสนาม เป็นร่มกลางแจ้งขนาดเล็ก มีทั้งแบบปรับความสูงไม่ได้ กับแบบที่สามารถปรับความสูงได้ ซึ่งการ
ปรับระดับความสูงของร่มสนาม ช่วยให้สามารถทำงานได้เหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วร่ม
สนามมีลักษณะคล้ายร่มยักษ์แต่มีขนาดที่เล็กกว่าเท่าตัว ในการติดตั้งร่มสนามจึงสามารถทำได้ง่ายกว่า และการใช้ร่ม
สนามจะต้องใช้ขาตั้งร่มในการวางด้วย

    คุณสมบัติของร่มสนามในการกันแดดกันฝน ก็ทำออกมาได้ตามมาตรฐานการผลิต การใช้งานร่มสนามจึง
เหมาะสำหรับร้านอาหารนั่งเล่นนอกอาคาร โต๊ะทานอาหารในสวน โต๊ะนั่งเล่นในสวนหย่อม ริมสระน้ำ หรือแม้กระทั่ง
การใช้ร่มสนามเพื่อประดับสร้างบรรยากาศให้สวยงาม เพราะร่มสนามขนาดไม่ใหญ่มาก การใช้สอยจึงทำได้หลาก
หลายไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ กาง พับเก็บ ยกเคลื่อนที่ได้ง่าย ร่มสนามจึงเป็นสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าของเราให้ความสนใจเสมอมา