ขั้นตอนการสั่งผลิตร่มพรีเมียม

ขั้นตอนการสั่งผลิตร่มพรีเมียม

 

รูปแบบ Layout ร่มพรีเมียม

บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด มีขั้นตอนการสั่งผลิตร่มพรีเมียม ดังนี้

1. ลูกค้าจะต้องส่ง Layout ที่เป็นรูปร่มพร้อมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์มาให้กับทางบริษัท โดยรูปจะต้องเป็นไฟล์ .ai  เท่านั้น และระบุขนาดของตัวอักษร , รูปภาพ , Front  มาอย่างชัดเจน
2. บริษัทเช็ค Layout ร่มพรีเมียมของลูกค้าแล้วทำการตีราคา
3. เมื่อลูกค้าพอใจเรื่องราคา ลูกค้าจะต้องทำการจ่ายเงินวางมัดจำก่อน
4. บริษัทจะให้ฝ่ายศิลป์กำหนดขนาดของ Layout ว่าต้องมีความยาวเท่าไหร่กับขนาดของร่ม Size นี้ (ร่มแต่ละประเภทจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน) จากนั้นจะมีใบ Artwork Approval เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ ว่า Front กับ Size ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ รูปภาพและสีถูกต้องรึเปล่า ลูกค้าจะต้องเซ็นต์ชื่อรับรองว่าทุกอย่างในใบ Artwork Approve นั้นถูกต้อง
5. จากนั้นบริษัทก็จะทำร่มตัวอย่างให้ลูกค้าดูเพื่อ Confirm ว่าตัวอย่างร่มที่ทำมานี้มันถูกต้อง เมื่อลูกค้าทำการ Confirm เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องส่ง E-mail และ FAX เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการสั่งผลิตร่มพรีเมียม มาให้กับทางบริษัท บริษัทก็จะทำการเก็บหลักฐาน ของลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
6. บริษัทจะทำการผลิตร่มตาม Order ที่ลูกค้าไ้ด้สั่งผลิตมา
7. ส่งมอบร่มพรีเมียมให้ลูกค้า วางบิลและชำระเงิน ณ วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

•    ระยะเวลาการผลิตร่มพรีเมียมประมาณ 40 วัน นับจากวันที่สรุปตัวอย่างของลูกค้า

หมายเหตุ : ถ้าลูกค้าสนใจสามารถส่งรายละเอียดได้ที่ info@thaiocean.co.th หรือ อยากสอบถามเกี่ยวกับร่มพรีเมียมกรุณาไปที่ ติดต่อเรา จะมีแบบฟอร์มอยู่ข้างล่างให้กรอกนะคะ

Credit By : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด