พนักงานขาย


ฝ่ายขายประจำฝั่งโรงงาน (บางพลี)


รุ่งรวี วัฒนพรพรหม (จิง) 
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์ (English, 日本語)
เบอร์ติดต่อ : 063-624-6245
อีเมล์ : rungrawee@thaiocean.co.th


ภัทรนันท์ พุ่มบุญ (อ้อย)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 092-543-3585
อีเมล์ : ooy_bp@thaiocean.co.th


โสวิชญา มีชัย (ใหม่)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 087-588-5515
อีเมล์ : mai_bangplee@thaiocean.co.th


กมลชนก ทิศไธสง (นิด)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 062-689-9469
อีเมล์ : kamonchanok@thaiocean.co.th


อิศราภรณ์ เกาหวาย (ต้อย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 088-022-8752
อีเมล์ : toy_bp@thaiocean.co.th


ณัฐชา จรัญพงษ์ (บ๋อย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 089-003-4991
อีเมล์ : nat_bp@thaiocean.co.th


สงกรานต์ จิตเย็น (หนิง)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 088-022-3489
อีเมล์ : ning_bp@thaiocean.co.th


ฝ่ายขายประจำฝั่งสำนักงาน (สำเหร่)


ชัยโรจน์ จงรักษ์ถาวร (โรจน์)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 061-596-1978
อีเมล์ : chairoj2003@thaiocean.co.th


ฐัตวุฒิ หงษ์ศิริชัย (วุฒิ)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขายส่ง
เบอร์ติดต่อ : 092-895-5644
อีเมล์ : tattawut79@thaiocean.co.th


สิทธิพล ไข่แก้ว (ปุ๋ย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 081-491-5161
อีเมล์ : sittipol@thaiocean.co.th


อมรราวดี พ่ออามาตย์ (ต้อย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 086-348-1931
อีเมล์ : amornrawadee16.p@thaiocean.co.th


อัมพิกา จันทร์บาง (ติ๋ว)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย (Eng)
เบอร์ติดต่อ : 099-392-2429
อีเมล์ : amphika@thaiocean.co.th


สุธิดา ไข่แก้ว (มด)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 081-623-4744
อีเมล์ : sutida@thaiocean.co.th


ลัดดา สุวชัยสุทธ์ (หมวย)
ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย
เบอร์ติดต่อ : 061-329-9465
อีเมล์ : ladda.ping@gmail.com