ร่วมงานกับบริษัท

รับสมัครพนักงาน

 

บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตราดังนี้

1. พนักงานขาย ( 3 อัตรา )

ลักษณะงาน : ติดต่อลูกค้าต่างจังหวัด, เปิดลูกค้าใหม่และเยี่ยมลูกค้าเก่า, เสนอสินค้าร่มให้กับลูกค้าคุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 27-35 ปี
2. วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
3. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
4. สามารถเดินทางไปค้างต่างจังหวัดได้
5. มีประสบการณ์ด้านการขายต้างจังหวัดพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
ติดต่อ : โทร. 02-7506662
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ


2. เจ้าหน้าความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( 1 อัตรา )
ลักษณะงาน: รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยฯ
3. มีความเป็นผู้นำ
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย – หญิง
2. วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
ติดต่อ : โทร. 02-7506662
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ


3. เจ้าหน้าทีคลังวัตถุดิบ ( 2 อัตรา )
ลักษณะงาน: ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ, รับเข้า-จัดเก็บ, เบิกจ่าย-ตัดเบิกวัตถุดิบ
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
ติดต่อ : โทร. 02-7506662
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ


4. พนักงานติดรถส่งสินค้า ( 2 อัตรา )
ลักษณะงาน: ขับรถรับส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท2 พิจารณาเป็นพิเศษ
3. รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
เงินเดือน : ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี
ติดต่อ : โทร. 02-7506662
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ