ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

ใบรับรองที่ได้รับการอนุมัติ : Certificate Of Approval

Certificate-Of-LeoUmbrella        บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับใบรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 ( ISO 9001:2008 ) สำหรับขอบข่าย : การออกแบบและการพัฒนาและการผลิตร่ม เต็นท์พับเก็บได้ ขาตั้งร่มและเต็นท์และัโครงร่มและเต็นท์ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ