ประเภทของร่มพรีเมียม

ประเภทของร่มพรีเมียม และ รูปแบบการใช้งาน

ร่มพรีเมียม คือ ร่มที่สั่งผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษอาจจะมีโลโก้ หรือไม่มีก็ได้ โดยทั่วไปมักนิยมผลิตเพื่อเอาไว้เป็นของแถมให้กับลูกค้า และยังสามารถนำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาได้อีกด้วย รูปภาพประกอบ (สามารถดูภาพแบบ List โชว์ได้โดยการกดที่ Show Picture List)

•   ร่มพรีเมียมจึงเป็นที่นิยมในวงการธุรกิจ และผู้ประกอบการต่าง ๆ ร่มพรีเมียมมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ร่มพรีเมียมสามารถกันแดดกันฝนได้เหมือนกันทุกประเภทนั้นเอง

สนใจสั่งซื้อสั่งผลิตร่มพรีเมียม ติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด