ร่มทรง 8 เหลี่ยม

helmet  helmethelmet  helmet

  ร่ม 8 เหลีี่ยม ได้แก่

รหัส              ขนาด

116                        16 นิ้ว

121                        22 นิ้ว

124                        24 นิ้ว

730                        30 นิ้ว

220                        20 นิ้ว

224                        24 นิ้ว

228                        28 นิ้ว

322                        22 นิ้ว