ผลิตร่มพรีเมียม,ร่มโฆษณา ได้รับรองคุณภาพการผลิตมาตรฐาน ISO 9001

ร่มพรีเมียม

     บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร่ม ชั้นนำของประเทศไทย รับผลิตร่มพรีเมียม ร่มโฆษณา ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตมาตรฐาน ISO 9001:2008
     ร่มพรีเมียม เป็นสื่อโฆษณาบนตัวสินค้าที่ถูกยกเว้นการชำระภาษีป้าย เนื่องจากร่ม เป็น ตัวสินค้ามิใช่ป้ายโฆษณา ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจึงมีต้นทุนต่ำกว่าป้ายทั่ว ๆ ไป (อ้างอิงราคาการคิดภาษีป้ายต่อตารางนิ้ว) ร่มพรีเมียมเหมาะกับธุรกิจทุกรูปแบบ ที่ต้องการทำ โฆษณา และยังสามารถทำเป็นของที่ระลึกได้อีกเช่นกัน

ร่มพรีเมียม

     ร่มเป็นสินค้าที่มีความหมาย สื่อถึงเจตนาที่ดีของผู้ให้ การให้ร่มเป็นการแสดงออกถึงการ อวยพรให้ผู้รับนั้นมีความร่มเย็น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสื่อโฆษณาให้ผู้รับและ ผู้พบเห็นคิดถึง ผู้ให้ได้อีกด้วย   ทำให้ ร่มพรีเมียม ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการต่าง ๆ อย่างมาก ร่มพรีเมียม ยังสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายสถานที่ จึงเหมาะกับการทำการตลาดแบบวงกว้าง เมื่อนำ ร่มพรีเมียมที่เป็น แบบร่มสนามมากางหลายๆคัน เราสามารถสร้างพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ กลางแจ้ง ให้ผู้คนที่สัญจรไปมาพบเห็นตราผลิตภัณฑ์ของท่านได้ง่าย และนึกถึงตัวของท่าน ได้อย่างรวดเร็ว

ร่มพรีเมียมร่มพรีเมียม

ข้อดี คือ มีหลายรูปแบบ , เคลื่อนที่ได้, เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกว้าง, กันแดดกันฝน, มีอายุการใช้งานยาวนาน สั่งทำ ร่มพรีเมียม คิดถึง บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด   ซึ่งผลิตภายใต้ ตราสินค้า ลีโอร่มคุณภาพ (LEO)

     บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร่ม ชั้นนำของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 เราดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต -ออกแบบ-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ประเภทร่ม, ขาตั้งร่ม และเต็นท์ รวมไปถึงอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด โดยมุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็น ธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเจริญโตอย่างต่อเนื่อง เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ดี เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ร่มมาเป็นเวลามากกว่า 35 ปี เรามีโรงงานผลิตร่ม และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 และรางวัล ผู้ส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Awards สาขาผู้ส่งออกที่มีการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้ประกอบการธุรกิจ ต่าง ๆ อย่างมากมาย

Credit By : บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด

Copyright © 2014 THAI OCEAN INDUSTRIES CO., LTD. All rights reserved.